Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY 7:15-14:30
Cel: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 

Badanie profilaktyczne

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, koszt badania ponosi pracodawca zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy.

Lekarz orzecznik decyduje o częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych, biorąc pod uwagę stan zdrowia osoby zatrudnionej, oraz rodzaju zajmowanego stanowiska, może również uznać za konieczne poszerzenie zakresu badań o badania dodatkowe w celu prawidłowej oceny jej stanu zdrowia.

Przy uzupełnianiu dokumentacji medycznej-karty badań profilaktycznych istotne jest podanie informacji na temat stanu zdrowia, między innymi: chorób przewlekłych i zażywanych leków, przebytych urazów, wypadków przy pracy, oraz ewentualnego faktu posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Badania profilaktyczne wstępne obejmują:

 • Osoby przyjmowane do pracy.
 • Pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy.
 • Pracowników przenoszonych na stanowiska pracy na których występują warunki uciążliwe lub czynniki szkodliwe dla zdrowia.
 • Pracowników w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powyżej 30 dni.

Istotne jest przedstawienie zaświadczenia o zakończonym leczeniu z konsultacji od lekarza prowadzącego leczenie, oraz kopia ostatniego orzeczenia od Lekarza Medycyny Pracy, jeśli poprzednie badanie odbywało się w innej placówce medycyny pracy.

 

Sprawdzanie ciśnienia

Jeśli pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych na skierowaniu od poprzedniego pracodawcy i jest przyjmowany do pracy w takich samych lub podobnych warunkach na nowym stanowisku, a przerwa w okresie zatrudnienia nie przekracza 30 dni badanie wstępne nie musi być wykonane. Nie dotyczy prac szczególnie niebezpiecznych.

 

Badania profilaktyczne okresowe obejmują:

 • Ocenę zdolności pracowników do wykonywania dalszej pracy na dotychczasowym stanowisku zgodnie z terminem ustalonym podczas poprzednich badań profilaktycznych.
 • Ocenę zdolności pracowników do wykonywania dalszej pracy na dotychczasowym stanowisku w przypadku zgłoszonego przez pracownika „niemożności wykonywania dotychczasowej pracy” pogorszenia stanu zdrowia, mogącego mieć związek z wykonywaniem dotychczasowej pracy, lub podejrzeniem choroby zawodowej, zgłoszenie przez ciężarną pracownicę odczucia negatywnego wpływu pracy na zdrowie.

 

Badania profilaktyczne kontrolne obejmują:

 • Pracowników w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powyżej 30 dni.
 • Istotne jest przedstawienie zaświadczenia o zakończonym leczeniu z konsultacji od lekarza prowadzącego leczenie, oraz kopia ostatniego orzeczenia od Lekarza Medycyny Pracy, jeśli poprzednie badanie odbywało się w innej placówce medycyny pracy.

 

Badania do celów sanitarno- epidemiologicznych:

 • Badaniom podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, oraz osoby kształcące się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
 • Obligatoryjne jest wykonanie lub posiadanie potwierdzenia trzykrotnego badania laboratoryjnego kału, w kierunku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Badanie ukierunkowane jest na identyfikacje stanów chorobowych dyskwalifikujących do wykonywania wyżej wymienionych prac, wykluczenie zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella.

 

Skierowanie na badanie profilaktyczne

Skierowanie na badanie do celów Sanitarno-epidemiologicznych

 

konsultacja z pacjentem

 

pracownicy

Nasi konsultanci

KONSULTACJE OKULISTYCZNE

 • OKULISTA S.C. SPECJALISTYCZNA GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
  Lek. Med. Katarzyna Sendecka
  ks. Mieczysława Lisińskiego 6, 37-500 Jarosław
  Tel.:16 623 38 38

 

 • SALON OPTYCZNY CENTRUM MEDYCZNE BIAMED
  Lek. Med. B. Białobrzeska
  Lek. Med. A. Bałobrzeski
  Rynek 17/1a, 37-500 Jarosław
  Tel.:534 554 455

 

 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTICAL" PIOTR TARKOWSKI
  Lek .Med. A. Pelczarska
  Słowackiego 17
  37-500 Jarosław
  woj. Podkarpackie
  Tel.: 16 621 72 16


KONSULTACJE LARYNGOLOGICZNE:

 • GABINET OTO-LARYNGOLOGICZNY LEK. MED. KRYSTYNA BARTKIEWICZ
  Słowackiego 17
  37-500 Jarosław
  Tel: 576 150 050
  16 621 51 10

 

KONSULTACJE NEUROLOGICZNE

 • GABINET NEUROLOGICZNY„NEURON”
  Lek. Med. Nowak Przemysław
  ks. Mieczysława Lisińskiego 6
  37-500 Jarosław
  tel.: 16 621 83 37

 

 • GABINET NEUROLOGICZNY
  Lek. Med. Luiza Balicka -Adamik
  Med-Jar
  3 Maja 65,Jarosław
  Tel.: 16 624 8696

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (BADANIE PSYCHOTECHNICZNE)

 • Monika Bartnik Gabinet Psychologiczny
  Os. Mikołaja Kopernika 4,
  37-500 Jarosław
  TEL.: 883 602 541

 

RTG

 

Pracownia jest częścią Działu Diagnostyki Obrazowej.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 - 20.00.

Pracownia RTG ( parter) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, realizująca zadania z zakresu badań radiologicznych i diagnostyki obrazowej.

 

 • SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO
  ul Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
  tel.: 16 621 46 11,